Filmowanie i fotografowanie dzikiej przyrody

Saturnina i Artur Homan

WYBRANA FILMOGRAFIA

Mazury Pierzasta Republika
MAZURY PIERZASTA REPUBLIKA (2022)
Film zrealizowany dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Warmia, Mazury i Podlasie urzekają swym pięknem o każdej porze roku. Aleje wiekowych drzew, urokliwe łąki, lasy z bujną roślinnością i wijącymi się serpentynami rzek, bajeczne rozległe jeziora przyciągają amatorów żeglarstwa i miłośników przyrody.

Błotniak łąkowy
Błotniak Łąkowy - Arystokrata Pól (2022)
Klip zrealizowany dla Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian"

Błotniak łąkowy jest rzadkim i zagrożonym ptakiem szponiastym. Szybko zachodzące zmiany w krajobrazie rolniczym są głównym zagrożeniem dla tego gatunku.
Podobnie jak wiele innych ptaków bytujących w tym środowisku błotniak łąkowy potrzebuje zadrzewień śródpolnych, ugorów, miedz, oczek wodnych, oraz ekstensywnie użytkowanych pól i łąk. 

Stawy Milickie
STAWY MILICKIE. KRAINA NIEZWYKŁOŚCI (2015)
Film zrealizowany dla Stawy Milickie S.A.

Położone na Dolnym Śląsku Stawy Milickie to niezwykła Kraina. Splatają się tu, bowiem od wieków losy ludzi i przyrody. Ogromne bogactwo świata roślin i zwierząt powstało dzięki 800 letniej tradycji hodowli ryb w tym regionie.
Blisko 300 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 7000 hektarów tworzy największy w Europie kompleks stawów rybnych. 

Drzewa Wokół Nas
DRZEWA WOKÓŁ NAS (2015)
Film zrealizowany dla Fundacji Ekorozwoju

Drzewa otaczają nas wszędzie tam, gdzie żyjemy. Rosną w parkach, wzdłuż ulic i dróg, przy domach i wokół szkół. Rzadko się zastanawiamy, co by było, gdyby ich zabrakło.

Sekretne Życie Drzew
SEKRETNE ŻYCIE DRZEW (2014)
Film zrealizowany dla Fundacji Ekorozwoju

Wiekowe drzewa są wspaniałą ozdobą naszego krajobrazu. Zarówno te rosnące w przydrożnych alejach, jak i te samotnie królujące pośród łąk i pól zachwycają swoim dostojnym pięknem.
Ich sędziwe okazy są wyspami bioróżnorodności, od korzeni, aż po szczyty koron zamieszkiwanymi przez całe rzesze zwierząt. Są dla nich nie tylko domem, ale również miejscem żerowania i odpoczynku.  

Kraina Tysiąca Bocianów
KRAINA TYSIĄCA BOCIANÓW (2013)
Film zrealizowany dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Polska jest największą ostoją bociana białego na świecie. Każdego roku ptaki te pokonują ponad 10000 kilometrów z Afryki, aby właśnie u nas wychować młode.
W całej Polsce bociany obdarza się ogromną sympatią. Są ściśle związane z naszą tradycją i kulturą. 

Las Pełen Wody
LAS PEŁEN WODY (2011)
Film zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Produkcja: Leśne Studio Filmowe

Woda kształtuje przepiękne, niepowtarzalne krajobrazy i wspaniałą, kipiącą życiem przyrodę. Meandrujące rzeki, rozległe jeziora, bystre strumienie i potoki wzbogacają i upiększają otaczające człowieka środowisko. Czyż nie urzekają swoim pięknem jeziora mazurskie, Pojezierze Suwalskie, czy bagna nad Biebrzą?

Rytmy Natury
RYTMY NATURY W DOLINIE BARYCZY (2010)
Film zrealizowany dla Fundacji Ekorozwoju

Dolina Baryczy. Rozlegle tereny z mozaiką lasów, stawów, łąk i mokradeł .
Kraina o wielkiej różnorodności biologicznej. Królestwo ptaków.
Miejsce występowania blisko trzystu gatunków. Przyrodnicze skarby doliny rozwinęły się dzięki różnorodności i przenikaniu światów człowieka i natury. 

Lasy Naturalne
LASY NATURALNE (2010)
Film zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Produkcja: Leśne Studio Filmowe

Lasy porastają nasze ziemie od pradziejów. Dawniej pokrywały zdecydowaną większość terytorium Polski. Ale kilka tysięcy lat temu człowiek zaczął je wykorzystywać. Od kilkuset lat czyni to intensywnie. Pomimo tych zmian to właśnie lasy są nadal najbogatszymi naszymi ekosystemami, które skupiają aż 2/3 gatunków flory i fauny Polski.

Funkcje Lasu
FUNKCJE LASU (2007)
Film zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Produkcja: Leśne Studio Filmowe

Lasy to nasze najbogatsze ekosystemy. O tym bogactwie stanowi różnorodność ich fauny i flory. Lasy to nie tylko tereny pokryte zwartym płatem drzew, to także śródleśne jeziora, torfowiska, pola i łąki. Lasy to nasze wspólne bogactwo.
Jeden z ostatnich filmów, do którego swojego głosu użyczał Ksawery Jasieńskilegenda polskiej sztuki lektorskiej.

FILMY przy których realizacji braliśmy udział

Mobirise Website Builder
ODRA. NAJWIĘKSZA ŻEGLOWNA RZEKA W POLSCE (2022)

Zdjęcia specjalne (przyrodnicze)

Mobirise Website Builder
ŻÓŁW BŁOTNY. OSOBLIWY RELIKT POLSKIEJ PRZYRODY (2022)

Zdjęcia

Mobirise Website Builder
BÓBR. ODRODZENIE RZEKI (2020)

Zdjęcia specjalne (przyrodnicze)

Mobirise Website Builder
PRZEMYŚL. ZŁAMANE MARZENIA (2019)

Zdjęcia dodatkowe

Mobirise Website Builder
ŻYCIE LASU. BOGACTWO PRZYRODNICZE (2017)

Pomoc realizacyjna

Mobirise Website Builder
TRZY SZTUKI W ANTARKTYCE (2017)

Zdjęcia

Mobirise Website Builder
MAGIA SOSNOWEGO BORU (2012)

Zdjęcia

Mobirise Website Builder
BRAMA NA WCIĄŻ OTWARTA (2008)

Reżyseria, Zdjecia

Mobirise Website Builder
MOCZARY I UROCZYSKA (2007)

Konsultacje

Mobirise Website Builder
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY. MISTERIUM PRZYRODY (2007)

Reżyser II

Mobirise Website Builder
POLSKIE LASY PAŃSTWOWE (2006)

Zdjęcia

Mobirise Website Builder
ROK W PUSZCZY (2005)

Konsultacje

HTML Code Generator