Filmowanie dzikiej przyrody
Saturnina i Artur Homan
    KRAINA TYSIACA BOCIANÓW

Film ten będzie opowiadał o warmińskiej ostoi bociana białego. Znajduje się ona w północno-wschodniej Polsce, przy granicy z Rosją. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest rolniczy krajobraz i ekstensywna gospodarka rolna. Pola i łąki przeplatane terenami podmokłymi tworzą charakterystyczną i niezwykle cenną mozaikę ekosystemów. Występuje tu wiele zagrożonych gatunków, które na zachodzie Europy, ze względu na intensyfikację rolnictwa, giną w zastraszającym tempie.

Polska jest największą ostoją bociana białego na świecie, a najwyższe zagęszczenie par tego gatunku występuje właśnie na Warmii.

Wieś Żywkowo leżąca w północnej części Warmii to miejsce wyjątkowe. Mieszka tu 40 osób i 80 bocianów. W okresie, gdy w gniazdach są młode liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi.

Film będzie ukończony pod koniec 2013 roku.
Ostoja Warmińska Bociana Białego

Wyświetl większą mapę
Copyright 2013 Saturnina i Artur Homan | Filmowanie dzikiej przyrody | Wszystkie prawa zastrzeżone